• Výstava KUŘIM

  Tradiční výstava králíků, drůbeže a holubů s regionální účastí Kuřim 2017 se uskuteční ve dnech 14. - 15.října 2017 ve výstavním areálu na ulici Otevřené. Více informací v rubrice Výstava Kuřim.

 • Aktuality

  Naše ZO posílila! Máme nové králíkáře. Počet chovaných plemen králíků jsme rozšířili o další výstavně atraktivní….

 • Partneři a sponzoři naší výstavy

  Město Kuřim – hlavní partner výstavy Zahradnictví u Kopřivů Šebrov, SABE spol. s.r.o., Minimax GmbH&Co.KG, PIVNÍ KLUB, AUTOPETR s.r.o., KAMPOS, s.r.o., FALKY spol. s r.o., JOHNY SERVIS s.r.o., Martin Vodka - Penzion U MOSTU, KONY trade s.r.o., Restaurace U Mertů, ČESKÝ ROZHLAS BRNO

 • Partnerské základní organizace

  Každoročně soutěžíme společně s dalšími pěti základními organizacemi Českého svazu chovatelů - ZO Brno-Jehnice, ZO Brno-Židenice, ZO Tišnov, ZO Bystřice nad Pernštejnem a ZO Olešnice o vítěze jednotlivých odborností (králíci, holubi, drůbež) i o celkového vítěze. Letošní soutěž se uskuteční v rámci místní výstavy v Tišnově ve dnech 22. – 24. září 2017.

 • Nabízíme členství

  Přijďte mezi nás! Informace a formulář přihlášky v rubrice Přihláška do spolku.

 

Výstavní podmínky:

1. Výstavu může obeslat organizovaný chovatel králíky, hrabavou a vodní drůbeží, okrasnými a užitkovými holuby označenými dle řádů ČSCH, případně dle řádů příslušného svazu země původu.

2. Králíci mohou být vystavováni jednotlivě nebo v kolekcích dle směrnic posuzování uvedených v platném Vzorníku.

Drůbež velká, zakrslá, zdrobnělá a křepelky bude umístěna ve voliérách max. 1,2.

Holuby lze vystavit pouze jako jednotlivce v klecích.

Na výstavu nebudou připuštěna žádná zvířata navíc nebo dodatky.

3. Přihlášky doručte (nikoliv odešlete) nejpozději do 30. 9. 2015, e-mailem, poštou nebo osobně na adresy: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přihláška zaslaná e-mailem je přijata jen, pokud bude e-mailem potvrzena. Poštou na adresu: Dagmar Malá, Pod Horkou 16, 664 34 Kuřim. Tel.kontakt mobil: 605 843 236. Termín je platný pro dodání přihlášky (nikoliv odeslání). Je nutno jej dodržet s ohledem na zpracování dat. Nečitelné, nejasné a neúplné přihlášky nebudou přijaty. Více druhů zvířat je nutno v přihlášce zřetelně oddělit. Nejlépe použitím dalšího formuláře, či uvedením na další list či zadní stranu.

4. Přihláška musí být kompletně vyplněna. Jméno, adresa, kontakt (tel., e-mail), druh (K/ H/ D), plemeno (celý název a barevný ráz), pohlaví, registrační značky (tetování, číslo kroužku), označení kolekcí/jednotlivců, prodejní cena (v případě neprodejných pole zakřížkovat pro znemožnění zásahu třetí osoby). Pokud chovatel-vystavovatel hlásí na výstavu více druhů zvířat (králíky, drůbež, holuby), vyplní formulář přihlášky pro každý druh zvířat zvlášť.

5. U prodejných zvířat musí být stanovena pevná cena a dodány průkazy o původu. Tato cena je konečná i pro kupujícího. Zvířata budou po prodeji ihned vydávána.

6. Klecné, správní poplatky ani poplatky z prodeje zvířat se nehradí.

7. Přihlášená zvířata musí být na výstavu dodána v pátek 9. 10. 2015 v době od 16,00 do 19,00 hodin a v sobotu 10. 10.2015 od 7,00 do 8,00 hodin.

8. Každý vystavovatel je povinen zvířata na výstavu dopravit osobně nebo hromadně v rámci dopravy zvířat základními organizacemi ČSCH. Pořadatel výstavy bude prostřednictvím účelového sponzorského daru finančně dotovat hromadnou dopravu zvířat na výstavu částkou 3 Kč/km, přičemž musí být splněna podmínka min. počtu 24 ks (min. 5 plemen či barevných rázů) dovezených zvířat tímto jedním hromadným svozem (v jednom autě či jeho přívěsu). Bude hrazena cesta tam i zpět, dovoz zvířat na výstavu a odvoz zvířat z výstavy (dále jen „svoz“). Maximální částka této dotace je omezena do 500 Kč/svoz/auto. Tato dotace bude vyplácena po přijetí zvířat na výstavu.

9. Veterinární dozor při příjmu zvířat na výstavu zajistí veterinární lékař. Všechna zvířata musí být v době přejímky klinicky zdravá. Králíci musí být nejméně 3 týdny před výstavou vakcinováni proti moru a myxomatóze a budou podle vakcinačního schématu v imunitě proti těmto nákazám. Drůbež a holubi vakcinováni proti Newcastelské chorobě. Chovatelé tyto skutečnosti potvrdí podpisem v přihlášce. Pokud vystavená zvířata budou jevit příznaky onemocnění, budou vyřazena z výstavní expozice.

10. Posouzení vystavených zvířat proběhne v sobotu 10. října 2015 od 8,00 hodin bez přístupu veřejnosti.

11. Výstava bude pro návštěvníky otevřena v sobotu 10. 10. 2015 od 12,00 do 18,00 hodin a v neděli 11. 10. 2015 od 8,00 do 14,30 hodin.

12. Slavnostní ukončení výstavy a předání cen proběhne v neděli 11. 10. 2015 ve 14,30 hodin.

13. Vstupné na výstavu je dobrovolné.

14. Výdej zvířat zpět vystavovatelům bude po slavnostním ukončení výstavy v neděli 11. 10. 2015 po slavnostním ukončení výstavy. Dříve zvířata nebudou vydána!

15. Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek v zájmu zdárného průběhu výstavy a případně omezit počet vystavených zvířat.

16. Výstavní výbor si vyhrazuje zrušit výstavu z nepředpokládaných důvodů (tzv. vyšší moci).

17. V případě ztráty, či úhynu vystaveného jedince jednoznačně zaviněného pořadatelem bude

Vystavovateli uhrazena jeho cena maximálně do výše stanovené v doporučených cenách zvířat schválených ÚOK ČSCH.

18. Vystavovatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou uvedeny v katalogu výstavy a na internetových stránkách.

Důležité upozornění: Pro nejúspěšnější vystavovatele kromě tradičních četných cen a pohárů je připraven speciální bonus věnovaný ZO ČSCH Kuřim.

Za výstavní výbor

Libor Reidlinger – ředitel výstavy v.r.

 

Přihláška na výstavu

 

 

Copyright © 2018 Český svaz chovatelů Základní organizace Kuřim Rights Reserved.