• Výstava KUŘIM

  Tradiční výstava králíků, drůbeže a holubů s regionální účastí Kuřim 2023 se uskuteční ve dnech 14. - 15.října 2023 ve výstavním areálu na ulici Otevřené. Více informací v rubrice Výstava Kuřim.

 • Aktuality

  Naše ZO rozšířila svoje řady o další členy, včetně mladých chovatelů. Máme co nabídnout….

 • Partneři a sponzoři naší výstavy

  Město Kuřim – hlavní partner výstavy Zahradnictví u Kopřivů Šebrov, SABE spol. s.r.o., Minimax GmbH&Co.KG, PIVNÍ KLUB, AUTOPETR s.r.o., KAMPOS, s.r.o., JOHNY SERVIS s.r.o., KONY trade s.r.o., Steinex a.s., STAPROP, Ekofarma Nelepeč, Pivovar Na Kopečku, Jan Brandtner – stavební, pokrývačské a zednické práce, Ing. Josef Sojka – Nákup a prodej zemědělských produktů a potřeb

 • Aktuality

  Počet chovaných plemen králíků jsme rozšířili o další výstavně atraktivní…

 • Nabízíme členství

  Přijďte mezi nás! Informace a formulář přihlášky v rubrice Přihláška do spolku.

 

Sjednocení podmínek pro vyplacení veterinárních náhrad, kroužků a tetování králíků v ZO ČSCH Kuřim od roku 2011.

Pro všechny odbornosti nutno splnit tyto podmínky pro vyplacení veterinárních náhrad, kroužků a tetování králíků:

 1. 4x účast na výstavách v kalendářním roce, z toho nutná účast na místní výstavě v Kuřimi a na soutěžní výstavě + další min. 2 výstavy kdekoliv. Při souběhu místní výstavy se soutěžní výstavou v Kuřimi je nutno obeslat min. další 3 výstavy. Pro chovatele drůbeže platí výjimka, a to v počtu obeslaných výstav mimo účast na místní výstavě v Kuřimi a na soutěžní výstavě – celkový počet obeslaných výstav je 3 (nikoliv 4). Za těchto podmínek je výše náhrady 500 Kč na chovatele. Při nesplnění podmínek je výše náhrady 0 Kč.
 2. Dále budou chovatelům, kteří splnili v kalendářním roce podmínky pro vyplacení výše uvedených náhrad, uhrazeny náklady spojené s pořízením kroužků, případně tetováním. Bez splnění podmínek v bodu 1 nelze náklady na pořízení kroužků a tetování vyplatit.
 3. Návrhy na vyplacení veterinárních náhrad předloží k datu posledním výborové schůze před konáním každoroční výroční členské schůze k projednání a schválení výboru ZO ČSCH Kuřim předsedové jednotlivých odborností. V návrhu budou uvedena jména chovatelů, kteří podmínky pro vyplacení náhrad splnili, včetně seznamu obeslaných výstav a nákladů spojených s pořízením kroužků, případně tetováním.
 4. Náhrady budou vypláceny z rozpočtu ZO ČSCH Kuřim v rámci výroční členské schůze následující po ukončení daného kalendářního roku.

Tato pravidla pro vyplacení veterinárních náhrad, nákladů spojených s kroužky a tetováním projednal dne 5.3.2010 výbor ZO ČSCH Kuřim a doporučil ke schválení na výroční členské schůzi konané dne 14.3.2010. Návrh byl přijat a uplatňován od roku 2010. V roce 2011 byly navrženy úpravy pro chovatele drůbeže a na výboru ZO ČSCH dne 4.3.2011 byly přijaty jako úprava ke stávajícími podmínkám (viz bod 1). Úprava podmínek byla projednána a schválena na VČS konané dne 13.3.2011.

Copyright © 2024 Český svaz chovatelů Základní organizace Kuřim Rights Reserved.